Werking Maca

Diverse onderzoekers met naamgeefster Gloria Chacón de Popivici in een baanbrekende hoofdrol hebben in de afgelopen veertig jaar de van oudsher bekende nutritionele eigenschappen en medicinale effecten op het gebied van vruchtbaarheid en vitaliteit wetenschappelijk bevestigd. De positieve werking op stemming en geheugen is nog niet nader onder de loep genomen.

In haar experimenten met twee groepen ratten waarvan de ene Macapoeder kreeg en de andere alleen de vier alkaloïden uit de wortelknol vond Chacón al binnen 72 uur resultaat: ten opzichte van de controlegroep vertoonden de mannetjes van beide Macagroepen een grotere spermaproductie en -motiliteit, terwijl bij de vrouwtjes meervoudige eifollikels aan het rijpen waren. Op grond van verder onderzoek concludeerde zij dat het de alkaloïden uit de plant zijn die het lichaam via de hypothalamus-hypofyse-as beïnvloeden. Dit verklaart het geslacht specifieke effect en tevens waarom de werking zich bij mensen niet beperkt tot de ovaria en testes, maar ook geldt voor de bijnieren met als resultaat een gevoel van meer energie en vitaliteit, de pancreas en de schildklier.

Deepak Chopra beschrijft in zijn boek ‘Quantum Healing’ hoe door het lichaam zelf geproduceerde stoffen een inherente intelligentie bezitten, een kwaliteit die in van buiten toegevoegde stoffen ontbreekt. In dit licht bezien bezit Maca een overduidelijke toegevoegde waarde, die door de ervaringen van verschillende artsen wordt onderschreven.

De Amerikaanse arts dr. Gabriel Cousens prefereert Maca boven hormoonvervangende therapieën (HRT) met bijvoorbeeld DHEA, pregnenolone, of fyto-oestrogenen. Hij stelt:

“Maca is een gebalanceerd antwoord op de effecten van een ouder wordend endocrien systeem. HRT doet de capaciteit van de endocriene klieren om hormonen te produceren afnemen; dit werkt veroudering van het lichaam juist in de hand.”

Dr. Garry Gordon, oprichter van the American College of Advanced Longevity in Chicago, gaat nog een stapje verder en noemt Maca een middel tegen veroudering. Hij legt een verband tussen seksuele activiteit en ouderdom. In zijn visie blijkt de mate van seksuele activiteit een betrouwbaar markeerpunt in het ouder worden van een individu:

“Ik heb ontdekt dat mensen met nog maar weinig of in het geheel geen seksuele activiteit meer, veel eerder sterven. Met andere woorden: ik ben ervan overtuigd dat mensen die tweemaal per week seks hebben een langer leven is beschoren”.

Verder ziet hij een belangrijke rol voor Maca weggelegd in de bestrijding van de wereldwijde afname in spermakwaliteit en de problemen met sekshormonen.

« vorige pagina


HEALTH/BEAUTY PRODUCTS

ING Bank

IBAN: NL 91 INGB 0104047372
BIC: INGBNL2A

KVK Rotterdam: 90828399